Огледало на CentALT (CentOS 5)

(Цитат от сайта на CentALT – преведен на български)Вече недостъпен)

Увод

Много системни администратори използват RHEL 5 или един от многото производни: CentOS или Scientific Linux.

С помощта това хранилище ще можете сравнително леко да инсталирате в RHEL/CentOS 5 последните версии на:nginx, php-fpm, unbound, clamav, postfix, dovecot и т.н. без да инсталирате от изходен код configure, make, make install.

Пакети които ще намерите в хранилището

Clamav — в хранилището на EPEL има clamav с лимитирана функционалност – тук това е коригирано;

Clamsmtpd — малък и бърз milter, позволяващ да се добави проверка за вируси с ClamAV към MTA Postfix;

Conntrack-tools — приложения за управление на conntrack от userspace;

Dnstop — приложение за  анализ на запитванията към DNS сервера;

Dovecot — свежи версии на POP3/IMAP сървъра  (внимание след обновяване може да се наложи коригиране на конфигурационния файл);

Postfix — популярен MTA, поддържат се БД MySQL, PostgreSQL, включена е поправката VDA;

Httpd — apache последна версия;

Mc — Midnight Commander (за момента версия 4.7.0). ;

Memcached — последната версия на системата за кеширане на обекти в оперативната памет;

Mod_rpaf — модул за apache подменящ REMOTE_ADDR на бакенд-сървъра с това от фронтенда, через X-Forwarded-For. Позволява да се скрие от скриптовете разделение на фронденд/бакенд и да се видят нормалните IP на потребителите, вместо IP  на фронтенда.

Mod_realip2 — аналогичен модул  (на  mod_rpaf) за apache служещ за подмяна на REMOTE_ADDR на бакенд-сървъра на значение предадено от фронтенда, чрез  X-Forwarded-For. Позволява да скрием от скриптовете разделението на фронденд/бэкенд и да предадем нормалните IP  на потребителите, вместо IP на фронтенда.

Mysql — В MySQL са включени 20 патча от проекта percona;

Nagios — последната достъпна версия на системата за мониторинг Nagios;

Nagios-plugins — последната достъпна версия на допълненията за системата за мониторинг Nagios;

Nginx — В хранилището има две различни версии на web сървъра:
Пакета nginx — версия в процес на разработка на nginx. Включени са следните допълнителни модули:

nginx-upstream-fair
nginx_upload_module
nginx_uploadprogress_module
mod_zip
H264 Streaming Module

Пакета nginx-stable — последната стабилна версия на nginx. Включени са следните допълнителни модули:
nginx-upstream-fair

Php — последната версия на php с включен патч php-fpm. Конфигурационния файл и init скрипта за пуска на php-fpm е в отделен пакет php-fpm;

Spawn-fcgi — за тези които искат да настроят изпълнението на php скриптове чрез FastCGI, но не искат да обновяват оригиналния php от дистрибутива;

Unbound — Безопасен и производителен кеширащ DNS сървър;

Vsftpd — ftp сервер с включен патч позволяващ в конфигурационния файл да се зададе кодировката на сървъра и клиента;

flow-tools — пакет за работа с данни в Netflow формат.

fprobe, ipt_netflow, softflowd, ipcad — за събиране на Netflow данни

quagga — ospfd, bgpd и др.

А също модули на ядрото – connlimit, ipmark, ipset, ipp2p.

Настройка на хранилището

CentALT изисква за своята работа хранилището EPEL.

Процедура за инсталация:

За архитектура i386:

1. Инсталираме хранилището epel.

rpm -ihv http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

2. Инсталираме хранилището CentALT.

rpm -ihv http://centos.alt.ru/repository/centos/5/i386/centalt-release-5-3.noarch.rpm

За архитектура x86_64:

1. Инсталираме хранилището epel.

rpm -ihv http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

2. Инсталираме хранилището CentALT.

rpm -ihv http://centos.alt.ru/repository/centos/5/x86_64/centalt-release-5-3.noarch.rpm

Как да използваме огледалото

След инсталирането на CentALT по подразбиране пакетите се свалят само от основното хранилище.

За да използвате огледалата трябва да промените един файл и да създадете друг.

1. Отворете с текстов редактор /etc/yum.repos.d/centalt.repo и го модифицирайте да изглежда по следния начин:

[CentALT]
name=CentALT Packages for Enterprise Linux 5 - $basearch
mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-centalt
#baseurl=http://mirror.sysadminguide.net/centalt/repository/centos/5/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

2. Създайте нов файл /etc/yum.repos.d/mirrors-centalt  и поставете следното

http://mirror.sysadminguide.net/centalt/repository/centos/5/$basearch/
http://centos.alt.ru/repository/centos/5/$basearch/

3. Изчистете кеша на YUM и сте готови
yum clean all

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Маркирани с: , , ,