CentOS 7 приближава към крайната дата за поддръжка(засега юни 2024) и CentOS 8 неочаквано премина към различен модел системните администратор трябва да направят избор да преминат към CentOS 8 stream или да търсят други алтернативи (RHEL 8 или други). Моя …

Миграция от CentOS 7 към AlmaLinux 8 Прочетете повече »

Ако сте инсталирали минимална CentOS 7 и искате да видите вашия адрес с ifconfig може да получите съобщение за грешка: Ако потърсите командата то тя е в пакета net-tools Ако не желаете да инсталирате допълнителни пакети а само да видите …

Centos 7 как да поправим -bash: ifconfig: command not found Прочетете повече »

След инсталирането на домашния сървър реших да мъ сменя името в /etc/sysconfig/network. За мое учудване файла беше празен. Тогава си спомних, че от версия 7 CentOS започна да използва systemd. И файла е друг. Новият файл е /etc/hostname Неудобството при …

CentOS 7 как да сменим името на сървъра Прочетете повече »

Ако трябва да деактивирате IPv6, но не можете да рестартирате – ето командите за CentOS: echo „net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf echo „net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf sysctl -p

(Цитат от сайта на CentALT – преведен на български)Вече недостъпен) Увод Много системни администратори използват RHEL 5 или един от многото производни: CentOS или Scientific Linux. С помощта това хранилище ще можете сравнително леко да инсталирате в RHEL/CentOS 5 последните …

Огледало на CentALT (CentOS 5) Прочетете повече »