Tag: CentOS

ProFTPD е обновен до 1.3.5b

След обявяването на ProFTPD версия 1.3.5b rpm пакета в CentAlt бе обновен.

С етикет: , ,

ProFTPD е обновен до 1.3.5a

След обявяването на ProFTPD версия 1.3.5a rpm пакета в CentAlt бе обновен.

С етикет: , ,

Centos 7 как да поправим -bash: ifconfig: command not found

Ако сте инсталирали минимална CentOS 7 и искате да видите вашия адрес с ifconfig може да получите съобщение за грешка: Ако потърсите командата то тя е в пакета net-tools Ако не желаете да инсталирате допълнителни пакети а само да видите

С етикет: , , ,

CentOS 7 как да сменим името на сървъра

След инсталирането на домашния сървър реших да мъ сменя името в /etc/sysconfig/network. За мое учудване файла беше празен. Тогава си спомних, че от версия 7 CentOS започна да използва systemd. И файла е друг. Новият файл е /etc/hostname Неудобството при

С етикет: ,

CentOS – как да деактивираме IPv6 без рестарт

Ако трябва да деактивирате IPv6, но не можете да рестартирате – ето командите за CentOS: echo “net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1” >> /etc/sysctl.conf echo “net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1” >> /etc/sysctl.conf sysctl -p

С етикет: ,

YUM репо за Shorewall

За съжаление информацията е досъпна само на Français и English

С етикет: , , ,

Огледало на CentALT (CentOS 5)

(Цитат от сайта на CentALT – преведен на български)Вече недостъпен) Увод Много системни администратори използват RHEL 5 или един от многото производни: CentOS или Scientific Linux. С помощта това хранилище ще можете сравнително леко да инсталирате в RHEL/CentOS 5 последните

С етикет: , , ,
Top