Ако трябва да деактивирате IPv6, но не можете да рестартирате – ето командите за CentOS: echo „net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf echo „net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1“ >> /etc/sysctl.conf sysctl -p