Ако имате много подмрежи CIDR – мрежовата маска често е различна. За да бъда сигурен аз използвам информацията за CIDR. Забележка: CIDR е акроним на classless inter domain routing.

Добре дошли в сайта за Ръководства за системни администратори. Това е първият пост тук. На този сайт ще намерите уроци, свързани с  работата на системния администратор, но и информационни технологии (ИТ) като цяло. Останете на линия.