Когато работим с PowerShell в Windows по подразбиране няма curl.А ако работим с REST повечето примери използват curl. За щастие в PowerShell има командата Invoke-RestMethod. Ето няколко примера Упростен пример за GET GET with custom headers Пример за PUT/POST Пример …

REST API в PowerShell Прочетете повече »