Месец: септември 2019

Поправки свързани със сигурността за понеделник 30.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 29.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 28.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 27.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за четвъртък 26.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 25.9.2019 г.

С етикет: , ,

Когато работим с PowerShell в Windows по подразбиране няма curl.А ако работим с REST повечето примери използват curl. За щастие в PowerShell има командата Invoke-RestMethod. Ето няколко примера Упростен пример за GET GET with custom headers Пример за PUT/POST Пример …

REST API в PowerShell Read More »

С етикет: , , , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 22.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 20.9.2019 г.

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за четвъртък 19.9.2019 г.

С етикет: , ,