След актуализиране на crowdsec забелязах, че има доста ръчни задачи за финализиране на процеса на актуализиране. Очевидно решение за това е автоматизирането на процеса.