Поправки свързани със сигурността за петък 21.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4468-1] php-horde-form security update) CentOS (CESA-2019:1467 Important CentOS 6 python Security Update, CESA-2019:1578 Moderate CentOS 6 libvirt Security Update, CESA-2019:1579 Important CentOS 7 libvirt Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за четвъртък 20.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4447-2] intel-microcode security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 19.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4466-1] firefox-esr security update, [DSA 4467-1] vim security update) CentOS (CESA-2019:1492 Important CentOS 6 bind Security Update, CESA-2019:1488 Important CentOS 6 kernel Security Update, CESA-2019:1481 Important CentOS 7 kernel Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 18.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4465-1] linux security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 16.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4464-1] thunderbird security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 15.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4463-1] znc security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 14.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4462-1] dbus security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 12.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4459-1] vlc security update, [DSA 4460-1] mediawiki security update, [DSA 4461-1] zookeeper security update) CentOS (Re: CEBA-2019:1339 CentOS 7 kernel BugFix Update, CEEA-2019:1390 CentOS 7 microcode_ctl Enhancement Update, CEEA-2019:1414 CentOS 6 microcode_ctl Enhancement Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 11.6.2019 г.

Поправки са публикувани от CentOS (CESA-2019:1309 Important CentOS 7 thunderbird Security Update, CESA-2019:1294 Important CentOS 7 bind Security Update, CEBA-2019:1331 CentOS 7 accountsservice BugFix Update, CEBA-2019:1345 CentOS 7 fence-agents BugFix Update, CEBA-2019:1331 CentOS 7 gjs BugFix Update, CEBA-2019:1331 CentOS 7 glib2 BugFix Update, CEBA-2019:1339 CentOS 7 kernel BugFix Update, CESA-2019:1310 Important CentOS 6 thunderbird Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 8.6.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4458-1] cyrus-imapd security update)

С етикет: , ,
Top