Поправки свързани със сигурността за понеделник 15.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4317-1] otrs2 security update, [DSA 4318-1] moin security update, [DSA 4319-1] spice security update) CentOS (CESA-2018:2916 Important CentOS 7 spamassassin Security Update, CESA-2018:2918 Important CentOS 7 ghostscript Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 13.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4315-1] wireshark security update, [DSA 4316-1] imagemagick security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 12.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4314-1] net-snmp security update) CentOS (CEEA-2018:2903 CentOS 6 oracleasm Enhancement Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 10.10.2018 г.

Поправки са публикувани от CentOS (CESA-2018:2881 Critical CentOS 6 firefox Security Update, CESA-2018:2884 Critical CentOS 7 firefox Security Update, CEBA-2018:2901 CentOS 6 device-mapper-multipath BugFix Update, CEBA-2018:2895 CentOS 6 libcgroup BugFix Update, CEBA-2018:2894 CentOS 6 mailx BugFix Update, CEBA-2018:2897 CentOS 6 zsh BugFix Update, CEBA-2018:2899 CentOS 6 ypserv BugFix Update, CEBA-2018:2896 CentOS 6 nfs-utils BugFix Update, CESA-2018:2892 Moderate CentOS 6 glusterfs Security Update, CEBA-2018:2900 CentOS 6 dhcp BugFix Update, CEBA-2018:2893 CentOS 6 gcc-libraries BugFix Update, CESA-2018:2898 Moderate CentOS 6 nss Security Update, CESA-2018:2846 Important CentOS 6 kernel Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 9.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4312-1] tinc security update, [DSA 4313-1] linux security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 6.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4311-1] git security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за четвъртък 4.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4310-1] firefox-esr security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 2.10.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4308-1] linux security update, [DSA 4309-1] strongswan security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 29.9.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4307-1] python3.5 security update) CentOS (CESA-2018:2732 Important CentOS 6 spice-server Security Update, CESA-2018:2732 Important CentOS 6 spice-gtk Security Update, CESA-2018:2737 Important CentOS 6 mod_perl Security Update, CESA-2018:2834 Moderate CentOS 6 firefox Security Update, CESA-2018:2748 Important CentOS 7 kernel Security Update, CESA-2018:2835 Moderate CentOS 7 firefox Security Update, CEBA-2018:2760 CentOS 7 ipa BugFix Update, CESA-2018:2768 Moderate CentOS 7 nss Security Update, CEBA-2018:2754 CentOS 7 gcc-libraries BugFix Update, CEBA-2018:2755 CentOS 7 tomcat BugFix Update, CEBA-2018:2753 CentOS 7 systemd BugFix Update, CEBA-2018:2756 CentOS 7 sssd BugFix Update, CEBA-2018:2770 CentOS 7 pcs BugFix Update, CEBA-2018:2759 CentOS 7 pki-core BugFix Update, CEBA-2018:2752 CentOS 7 scap-security-guide BugFix Update, CEBA-2018:2769 CentOS 7 libvirt BugFix Update, CEBA-2018:2765 CentOS 7 mutter BugFix Update, CEBA-2018:2767 CentOS 7 mod_wsgi BugFix Update, CEBA-2018:2761 CentOS 7 kexec-tools BugFix Update, CESA-2018:2757 Moderate CentOS 7 389-ds-base Security Update, CESA-2018:2766 Moderate CentOS 7 flatpak Security Update, CEBA-2018:2771 CentOS 7 dconf BugFix Update, CEBA-2018:2758 CentOS 7 firewalld BugFix Update, CEBA-2018:2764 CentOS 7 initscripts BugFix Update, CESA-2018:2731 Important CentOS 7 spice Security Update, CESA-2018:2731 Important CentOS 7 spice-gtk Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 28.9.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4306-1] python2.7 security update)

С етикет: , ,
Top