Поправки свързани със сигурността за сряда 25.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4179-1] linux-tools security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 21.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4177-1] libsdl2-image security update, [DSA 4178-1] libreoffice security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 20.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4176-1] mysql-5.5 security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 18.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4175-1] freeplane security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 17.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4173-1] r-cran-readxl security update, [DSA 4174-1] corosync security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 15.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4172-1] perl security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 14.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4171-1] ruby-loofah security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 13.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4079-2] poppler regression update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 11.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4169-1] pcs security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 10.4.2018 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4170-1] pjproject security update); CentOS (CESA-2018:0647 Important CentOS 6 thunderbird Security Update, CESA-2018:0649 Important CentOS 6 libvorbis Security Update, CESA-2018:0648 Important CentOS 7 thunderbird Security Update)

С етикет: , ,
Top