Поправки свързани със сигурността за вторник 19.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4393-1] systemd security update, [DSA 4394-1] rdesktop security update, [DSA 4395-1] chromium security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за понеделник 18.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4388-2] mosquitto regression update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 17.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4392-1] thunderbird security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за петък 15.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4391-1] firefox-esr security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за сряда 13.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4390-1] flatpak security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за вторник 12.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4389-1] libu2f-host security update, [DSA 4377-2] rssh regression update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за понеделник 11.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4388-1] mosquitto security update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за неделя 10.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4387-1] openssh security update) CentOS (CESA-2019:0229 Important CentOS 7 ghostscript Security Update, CESA-2019:0231 Important CentOS 7 spice Security Update, CESA-2019:0270 Important CentOS 7 thunderbird Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за събота 9.2.2019 г.

Поправки са публикувани от CentOS (CESA-2019:0232 Important CentOS 6 spice-server Security Update, CESA-2019:0269 Important CentOS 6 thunderbird Security Update)

С етикет: , ,

Поправки свързани със сигурността за четвъртък 7.2.2019 г.

Поправки са публикувани от Debian ([DSA 4386-1] curl security update)

С етикет: , ,
Top