CentOS 7 как да инсталираме LAMP

Реших да инсталирам LAMP на новия сървър за да тествам уеб приложения локално. Забележка във версия 7 на CentOS 7 по подразбиране не е класическия LAMP (Linux Apache MySQL PHP) а LAMP ( Linux Apache MariaDB PHP).

Както в повечето пакетно ориентирани системи инсталацията на LAMP в CentOS 7 е пределно опростена и се състои във:

0. Обновяване на системата и инсталиране на EPEL

sudo yum update
sudo yum localinstall --nogpgcheck http://download.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm

1. Инсталиране на пакетите
sudo yum install httpd mariadb-server mariadb php php-mysql php-gd php-pear php-xml php-bcmath php-mbstring php-mcrypt php-php-gettext

2. Активиране на услугите

sudo systemctl enable httpd.service
sudo systemctl enable mariadb.service

3. Стартиране на услугите

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl start mariadb.service

4. Защита на MariaDB

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

5. Отваряне на портове в защитната стена

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

5. Тест на компонентите

За да тествате PHP и Аpache създайте нов php скрипт

vi /var/www/html/phptest.php

И поставете следния код:
< ?php phpinfo(); ?>

След това можете да посетите моя адрес/phptest.php с браузър.

6. Инсталиране на phpMyAdmin
sudo yum install phpMyAdmin

7. Натройка на phpMyAdmin за позволяване на връзка

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Коментирайте

<directory /usr/share/phpMyAdmin></directory>
 

и добавете

<directory /usr/share/phpMyAdmin>
    AllowOverride none
    Options none
    Require all granted
</directory>
 

Рестартирайте Apache
sudo systemctl restart httpd.service

И посетете
моя адрес/phpMyAdmin

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Маркирани с: , , , , ,

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.