Tag: VirtualBox

Видео показващо инсталацията на FreeDOS 1.2

Дори DOS да не се използва често в наши дни все още има нужда от обкръжение в което да се изпълняват DOS програми. Видео показващо инсталацията във VirtualBox.

С етикет: , ,

Споделяне на клипборд в Oracle VirtualBox

Oracle VM VirtualBox е програма за виртуализация. Тя е много полезна за изпълнение на повече от една Операционна Система по едно и също време. А също и добър инструмент за обучение. Една от полезните функции, която не е активирана по

С етикет: ,
Top